skip to Main Content
666074945 hola@antoniferragut.cat

CONSTEL·LACIONS ORGANITZACIONALS I D’EMPRESA

El treball de les Constel·lacions Organitzacionals és un mètode sorprenentment eficaç per obtenir informació rellevant i treure a llum els malfuncionaments en empreses o altres organitzacions. Les Constel·lacions Organitzacionals sorgeixen el 1995 com un nou plantejament dins l’enfocament sistèmic de les organitzacions, quan Bert Hellinger li demana al Dr. Gunthard Weber que apliqui els plantejaments de les Constel·lacions Familiars a les empreses i altres organitzacions.

En tots els sistemes regeixen certes lleis. Algunes d’aquestes són conegudes i han estat convingudes pels seus membres, altres es desenvolupen durant la història de l’empresa o organització i no són del coneixement dels membres, però segueixen actuant. Sovint, si es transgredeixen, conscientment o inconscientment, això provoca la falta de motivació per part del personal i produeix un funcionament poc satisfactori de l’empresa en el seu conjunt, apareixent bloquejos personals o de relacions interpersonals.

hierarchy-261985_1920
achievement-3408115_1920

Només una empresa sana pot assolir l’èxit i generar beneficis.

Cap empresa pot tenir èxit si el potencial dels membres es troba bloquejat. La productivitat i l’èxit d’una empresa o organització augmenten amb el benestar dels membres de la mateixa; és a dir, si els membres d’un sistema es troben lliurement amb la seva responsabilitat, el seu potencial, la seva creativitat i valentia, l’empresa o organització té la més alta energia humana, i això influencia directament en la millora de la productivitat.

Entre les lleis que permeten ordenar el sistema figuren la del dret a la pertinença, que implica que tots els membres d’una organització tenen dret a formar-ne part, és a dir, que no és funcional el fet que hi hagi exclosos o acomiadaments arbitraris. Una altra regla és la de la prioritat dels membres segons la seva antiguitat, és a dir, que els primers han de ser reconeguts pels que arriben més tard; també el reconeixement dels que aporten més enllà del que el seu càrrec requereix ha de ser valorat.

En altres casos la manca d’èxit no ve de problemes dels integrants sinó de falles estructurals del sistema, com ara la manca d’algun càrrec administratiu a l’empresa, o per contra un càrrec que se sent innecessari en el sistema que el pogués estar bloquejant.

Què ofereixen les Constel·lacions Organitzacionals?

Mitjançant el mètode de les Constel·lacions es desenvolupen imatges de solució efectives a curt i llarg termini. Els avantatges del treball amb constel·lacions són, d’una banda, obtenir en un mínim de temps un cúmul d’informació rellevant, independentment de la mida del sistema. Per exemple, es pot treballar amb problemàtiques de diverses empreses d’un mateix consorci. Un altre avantatge és que els participants tenen la possibilitat d’experimentar diferents rols com a representants elegits per una constel·lació, el que els permet d’aprofitar experiències alienes per a la solució dels seus propis problemes a la seva empresa.

Els usos més freqüents de la tècnica de constel·lacions en organitzacions poden ser en casos de decisions pendents sobre canvis de personal o d’índole econòmica, per detectar l’exclusió de membres del sistema o en situacions on es registren abusos de poder o faltes de reconeixement dels mèrits. A més, poden brindar informació sobre la falta de suport i de recursos, els perills per a la salut per algun integrant del sistema, orientació pel que fa a les tasques, els clients o les metes, i sobre l’energia i l’ambient dins un grup de treball.

Què podem treballar i què no?

Algunes preguntes que es poden fer en les Constel·lacions Organitzacionals:

 • Em quedo o me’n vaig?
 • Ampliem el negoci o ens quedem com estem?
 • Quina persona hauria d’ocupar aquest lloc?
 • Seria bo acomiadar aquest empleat?
 • Com funcionaria una nova empresa si la creés amb aquests socis?
 • He de tancar l’empresa?
 • Funciona bé la direcció de l’empresa?
 • L’empleat X està capacitat per a un determinat lloc de responsabilitat?
 • Quin dels tres llocs que m’ofereixen és el que em ve millor?
 • Estan ben triats els socis amb els que vull muntar una empresa?
 • Com puc aconseguir un major equilibri entre la meva vida laboral i la meva vida familiar?
 • Com és el clima, com és l’energia dins la meva empresa?
 • És adequada i amb aspectes d’èxit l’empresa que vull muntar?

Quan es formulen preguntes o situacions molt genèriques (com aconseguir majors vendes?, com guanyar més diners?…) les Constel·lacions Organitzacionals no solen funcionar. Aquests plantejaments són més propis d’una consultoria ordinària que d’una Constel·lació Organitzacional. La pregunta és, doncs, molt important per al bon resultat de la Constel·lació Organitzacional. Feta la pregunta, la informació que fa falta per a la constel·lació pot variar segons el cas, però es tracta d’informació senzilla tal com: nombre de socis a l’empresa, quantitat d’empleats, alguna dada fundacional, departaments que la componen…

handshake-2056023_1920

Si necessites treballar un tema relacionat amb la teva feina, bé com empresari, bé com a treballador, pots venir a un dels tallers oberts que oferim.

També podem treballar directament i en exclusiva amb la teva empresa.

Parlem-ne.

 

Back To Top