skip to Main Content
666074945 hola@antoniferragut.cat

LES CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Una constel·lació familiar és un mètode terapèutic, desenvolupat per Bert Hellinger, que treballa directament amb l’inconscient, la part més profunda del nostre ésser.

Al voltant del 70% dels problemes psicològics que ens afecten a tots provenen de la nostra història i la nostra relació familiar. Les Constel·lacions Familiars treuen a la llum ràpidament la dinàmica que causa el patiment i, si es donen les circumstàncies apropiades, les recol·loca en el mateix moment.

constel·lacions familiars avortament

Gran part dels bloquejos i patrons dolorosos no són responsabilitat directa de les nostres decisions, ja que en el nostre ésser existeix un nivell més profund, l’inconscient, on hi descansen instruccions incondicionals, heretades dels nostres pares, avis, besavis i demés ancestres. Aquests patrons es fan visibles per exemple en l’elecció de la parella, en la realització dels projectes de vida o en les malalties. Les Constel·lacions Familiars serveixen per alliberar-nos d’aquelles creences, pensaments, històries, emocions, que no ens permeten viure plenament, que no ens agraden de nosaltres, que repetim freqüentment (patrons) i que no sabem canviar amb resultats satisfactoris. Una vegada ens hem alliberat de tot això, podem caminar cap al benestar.

familiacompletaweb

El mètode de les Constel·lacions Familiars destaca per la seva rapidesa. En una constel·lació, d’una durada mitjana d’una hora, surt a la llum i s’aborda el vertader tema causant del problema presentat pel client, en oposició a processos que poden durar anys en altres tipus de teràpies.

El mètode es fonamenta en el treball amb representants i en grup. L’abast del treball no es limita només a la persona que ha fet la seva constel·lació, sinó també al seu sistema familiar, ja que quan un element del sistema es mou, tots es recol·loquen alhora, trobant un nou equilibri. Així mateix, el treball d’una persona en la seva constel·lació afecta la resta de participants del taller, ja que moltes problemàtiques són comuns, en major o menor grau, a les de la resta de participants.

Les Constel·lacions Familiars es realitzen habitualment amb vàries persones que assisteixen a un mateix taller i que, en general, no tenen cap vinculació. És important incidir en què, tot i que les Constel·lacions Familiars es realitzen en grup, no és una teràpia de grup com a tal. A més a més, no és necessari tenir coneixements sobre Constel·lacions Familiars per poder assistir als tallers. La manera de treballar és ordenada i al mateix temps vivencial i creativa.

Cada persona que assisteix a un taller de Constel·lacions Familiars realitza un treball personal, tant en la seva constel·lació com en les dels demés. És molt comú sentir que el rol que experimenta cada persona com a representant d’una constel·lació està relacionat amb aspectes de la seva vida i història personal.

Amb una constel·lació podem tractar, entre molts d’altres, els següents temes:
• Conflictes de parella, actuals o anteriors.
• Dificultats en les relacions familiars.
• Addiccions.
• Recursos per a encarar malalties.
• Problemes de fertilitat. Adopcions.
• Destins difícils: morts prematures, avortaments…
• Traumes de la infància.
• Auto-sabotatge per no aconseguir èxit econòmic, professional o personal.
• Pèrdues i dols. Esdeveniments tràgics.

Més avall hi trobaràs les diferents modalitats de treball.

liniafemeninaweb

TALLERS OBERTS I MONOGRÀFICS

El mètode de les Constel·lacions Familiars treballa directament amb l’inconscient, la part més profunda del nostre ésser. Treu a la llum ràpidament la dinàmica que causa el nostre patiment i, si es donen les circumstàncies apropiades, la corregeix en el mateix moment.

En els tallers grupals de Constel·lacions Familiars acompanyem aquelles persones que volen treballar un tema propi. En un taller típic, d’unes quatre o cinc hores de durada, es poden fer fins a vuit constel·lacions. A banda de les persones que volen treballar un tema propi, el grup és format per representants: persones que, voluntàriament, assisteixen al taller per acompanyar els altres en els seus processos. Val a dir que tothom hi treballa, en un taller de constel·lacions familiars: els assistents, en representar aspectes de la vida de la persona que constel·la, també estan treballant quelcom propi. Els que no representen en aquell moment contenen la constel·lació i li’n asseguren la força.

Si estàs interessat en assistir a algun dels meus tallers, sigui per treballar un tema propi, sigui com a representant, pots accedir al Calendari per determinar el dia que et vagi més bé.

ASTROCONSTEL·LACIONS

En els tallers d’Astroconstel·lacions, juntament amb l’astròloga Esther Beltran, constel·lam els planetes dels participants que estan relacionats amb la seva Lluna, per tal de resoldre conflictes que no permeten el Sol brillar.

Quan la Lluna es posa al servei del Sol, i quan el Sol té cura de la Lluna, simbolitzant el jo adult cuidant el nen interior, llavors la persona brilla i pot fer el camí cap al seu propòsit de vida, cap a allò que ha vingut a fer al món, punt representat a la carta pel Node Nord.

Si sents que hi ha quelcom que t’impedeix anar endavant en la vida, si et sents ancorat en el passat, si sents que no brilles com pertocaria o com voldries, vine a fer una Astroconstel·lació!

Al Calendari hi trobaràs els tallers d’Astroconstel·lacions que tenim previstos.

Si estàs interessat en participar i constel·lar la teva carta natal, ens hauràs de proporcionar amb prou antelació el teu lloc de naixement, així com la data i l’hora.

Si desconeixes la teva hora de naixement, pots aconseguir la teva partida de naixement de manera gratuïta aquí o al jutjat o ajuntament corresponent al municipi on vares néixer.

CURSOS

A l’apartat dels Cursos hi trobaràs una sèrie de propostes on, principalment a través de les Constel·lacions Familiars, maldarem per aconseguir un nivell de benestar personal i emocional nou i millor. Volem comprendre’ns, créixer, evolucionar, obtenir recursos per a tenir una vida més plena. És des d’aquest punt des d’on podrem aplicar aquestes eines per a acompanyar altres persones en els seus processos.

Entra-hi i tria el teu. Tant si vols treballar en tu mateixa, en la teva família, en el teu arbre o en la teva vocació, com si vols fer un treball global o formar-te en constel·lacions.

Back To Top