skip to Main Content
666074945 hola@antoniferragut.cat

Les Constel·lacions Familiars: anant més allà

Si ja coneixem una mica les Constel·lacions Familiars, sabem que amb elles podem treballar una pregunta, un tema, un patró que anem repetint constantment en la nostra vida… Pot ser un problema personal, com per exemple una relació de parella, però pot també considerar-se quelcom a escala molt més gran, com per exemple la pau mundial.
Les constel·lacions familiars no són fàcils d’explicar si no les hem experimentat. Generalment es treballen en grup. Les persones del grup assumeixen el rol de representants de diferents personatges al voltant del tema en qüestió. En l’exemple de la parella, els representants podrien ser-ho de parelles anteriors, de la mare i/o el pare, d’algun ancestre… En l’exemple de la pau al món, podrien ser de les víctimes de guerra, del poder, de la pau… Només cal centrant-se en la qüestió que el grup està constel·lant: els representants sentiran en els seus cossos, físicament, un moviment apropiat per fer, una afinitat o un rebuig cap a un altre personatge, voldran canviar de postura… Els representants senten emocions, imatges o gestos que revelen alguna cosa sobre la part de la situació que representen. D’alguna manera estan tocant la interconnexió de la vida. El que anomenaríem l’inconscient familiar, que uneix la família generacions enrere, o el col·lectiu, que ens uneix a tots.
Per què les constel·lacions familiars poden ser un complement eficaç per a altres teràpies?
Molts terapeutes han pogut veure que per bona que sigui una eina que utilitzin, de vegades no és suficient. I moltes persones que van a teràpia també han pogut sentir que encara que s’hagi vist una millora, hi havia un punt on no s’aconsegueix arribar. De vegades es poden fer grans avenços, però hi ha persones amb una càrrega determinada que necessiten alguna cosa més. És aquí on es pot utilitzar el mètode de les Constel·lacions Familiars.
Per què a un terapeuta li interessa conèixer les Constel·lacions Familiars?
Les Constel·lacions Familiars permeten una mirada global i holística de tot el sistema familiar de la persona, i això pot ajudar molt a qualsevol procés terapèutic que s’estigui duent a terme. És molt important tenir-ho en compte perquè, quan quelcom ha quedat per resoldre en el sistema familiar de la persona, aquesta pot estar portant aquesta càrrega familiar de forma inconscient. No tenim per què tenir (de manera conscient) la informació de què és el que va quedar per resoldre, però ho sabem perquè veiem que hi ha alguna cosa encallada en la seva vida, o té alguna àrea de la vida bloquejada. Cada símptoma que experimenti pot ser constel·lat i això permetrà un moviment.
Hi ha gent que fa moltes coses per estar millor però no els funciona perquè no s’ha tingut en compte aquesta mirada sistèmica. Quan fan una constel·lació, es dóna un moviment que permet que aquestes altres coses que fan per sentir-se millor puguin ser més efectives. És com si es tragués un tap i tot seguit l’efecte d’altres teràpies pogués penetrar més del que ho feia abans. Per això les Constel·lacions Familiars són un complement eficaç per a tothom. D’una banda, per a tot terapeuta i persona que tingui una professió d’ajuda i, d’una altra banda, per a tots a manera particular, perquè quan es coneixen els mecanismes que hi ha darrere una constel·lació i els fonaments sistèmics, les constel·lacions poden ser utilitzades per a la pròpia sanació, sense dependre en moltes ocasions d’un constel·lador extern.
Hi ha persones que no necessiten fer cap constel·lació. Altres persones fan una constel·lació i ja noten el moviment, mentre que les persones que tenen una major càrrega en la seva vida és molt important que tinguin en compte aquesta mirada sistèmica, per sentir-se lliures de poder viure el seu propi destí, i no el dels seus avantpassats.
Els terapeutes, en afegir les bases sistèmiques de les Constel·lacions Familiars a les seves teràpies, veuran que les persones a qui acompanyen poden evolucionar amb més rapidesa i de forma més eficient, alhora que pot resultar un treball més creatiu.
Back To Top